Tel: (+47) 76 06 09 30

Strømmålinger

STIM utfører målinger av strømforhold i vann.

Kunnskap om strømforholdene på en oppdrettslokalitet er viktig, både med tanke på optimalisering av driftsforhold (vanngjennomstrømming/kvalitet) og for belastningsberegning (jfr. NYTEK-forskriften). Slike målinger benyttes også i forbindelse med søknader om etablering eller utvidelse av lokaliteter.

Fishguard utfører målingene i tråd med de krav som stilles i regelverket og utarbeider rapporter hvor resultatene av målingene fremstilles på en ryddig og oversiktlig måte.  Vi utfører målinger med «grytemålere» (SD6000) og profilerende akustiske «dopplermålere» (AQP400kHz).

Kontaktperson ved spørsmål om strømmålinger er Jan Arne Holm, kontorsted Florø.

Vi er stolt av laksen
facebook