Tel: (+47) 76 06 09 30

Summa Equity går inn i STIM

Summa Equity går inn som partner og eier i STIM med ambisjon om å bidra til økt innovasjon og forbedret fiskehelse.

Martin Gjølme, Partner i Summa Equity

Tidligere eneeier Jim-Roger Nordly beholder deler av eierskapet i avtalen med Summa.

-Jeg er overbevist om at Summa er den riktige strategiske og langsiktige partneren for oss. De ser at den virkelige verdien i dette selskapet er de ansattes kompetanse og innsats. Sammen med Summa er jeg sikker på at STIM kan bli ledende i verden på helse og bærekraft, ikke bare i lakseindustrien, men i hele sjømatindustrien, sier Nordly.

Se pressemelding

Summa Equity har som mål å investere for å løse globale utfordringer, og sjømatindustrien er en av sektorene selskapet er sterkt engasjert i. Partner Martin Gjølme begrunner investeringen i STIM på denne måten:

-Med lavt klimaavtrykk og høy fôreffektivitet er havbruk en av de viktigste byggesteinene i det som skal bli framtidens bærekraftige matproduksjon. Men som en ung industri har næringen også utfordringer knyttet til fiskevelferd og dødelighet. Å løse disse utfordringene gjennom sykdomsforebygging, gode produksjonsprotokoller, genetikk og ernæring er nøkkelen til å utløse næringens fulle potensial. STIM er ideelt posisjonert for å ta lederrollen i denne transformasjonen, sier Gjølme.

STIM takker samarbeidspartnerne ABG Sundal Collier og Nordaførr for rådgiving og bistand i forbindelse med salgsprosessen.

Vi er stolt av laksen
facebook