Tel: (+47) 76 06 09 30

Rådgiving

STIM samler spesialistkompetanse innen fiskehelse, havmiljø, farmasi og smoltifisering til et unikt kompetansemiljø som evner å se hele bildet.

STIM har en helhetlig tilnærming til produksjon, fiskehelse og miljø. Derfor satser vi sterkt på både kompetansebygging og internt fagsamarbeid. Med et helhetlig tjenestetilbud og faglig tyngde tar vi en rådgivende rolle i hele produksjonsprosessen og ønsker på den måten å bidra til en sunnere, smartere og mer effektiv biologisk produksjon i norsk oppdrettsnæring.

Denne filosofien gjør at STIM velges til brede konsulentoppdrag, eksempelvis i forbindelse med etablering av nye akvakulturanlegg, så vel som kartlegginger av eksisterende anlegg. Sykdomsforebygging, stressreduksjon, driftsoptimalisering og hygiene er sentrale fokusområder hvor STIM kan gjøre en viktig forskjell.

Ved etableringer, flytting eller utviding av sjøanlegg, gjør STIM hele jobben. Fra det praktiske arbeidet med strømmålinger, prøvetaking og analyse, til vurderinger med hensyn til best mulig plassering, utforming av søknad samt kontakt med myndighetene.

Kontakt oss for råd om konkret problemløsning og produksjonsplanlegging.

Vi er stolt av laksen
facebook