Tel: (+47) 76 06 09 30

Rådgiving

STIM samler spesialistkompetanse innen fiskehelse, havmiljø, farmasi og smoltifisering til et unikt kompetansemiljø som evner å se hele bildet.

STIM har en helhetlig tilnærming til produksjon, fiskehelse og miljø. Derfor satser vi sterkt på både kompetansebygging og internt fagsamarbeid. Med et helhetlig tjenestetilbud og faglig tyngde tar vi en rådgivende rolle i hele produksjonsprosessen og ønsker på den måten å bidra til en sunnere, smartere og mer effektiv biologisk produksjon i norsk oppdrettsnæring.

Brede konsulentoppdrag

Denne filosofien gjør at STIM velges til brede konsulentoppdrag, eksempelvis i forbindelse med etablering av nye akvakulturanlegg, så vel som kartlegginger av eksisterende anlegg.

Sykdomsforebygging, stressreduksjon, driftsoptimalisering og hygiene er sentrale fokusområder hvor STIM kan gjøre en viktig forskjell.

Ved etableringer, flytting eller utviding av sjøanlegg, gjør STIM hele jobben. Fra det praktiske arbeidet med strømmålinger, prøvetaking og analyse, til vurderinger med hensyn til best mulig plassering, utforming av søknad og myndighetskontakt.

STIM PRO

STIM PRO er systemet vårt for telemedisin og sømløs fjernkommunikasjon mellom vårt eget fiskehelsepersonell og kundene ute på oppdrettsanlegg, brønnbåter og slakterier. Ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi får veterinærene og fiskehelsebiologene våre øyne og ører ute hos kundene, og kan bidra med råd og vurderinger raskt, uten å selv være fysisk til stede på anlegget.

STIM PRO øker tilgangen til våre eksperter innen fiskehelse, og senker terskelen for å "ta med" fiskehelsepersonell på prosesser og arbeidsoppgaver som en vanligvis utfører uten å ha veterinær eller fiskehelsebiolog til stede.

STIMs breddekompetanse, så vel som vår spisskompetanse, står til disposisjon for kundene våre.

Kontaktperson:

Henrik Hareide

COO Kunnskapstjenester

Vi er stolt av laksen
facebook