Tel: (+47) 76 06 09 30


Summa Equity går inn i STIM

 Klar ambisjon om økt innovasjon og forbedret fiskehelse

Miljøundersøkelser


STIM overvåker og undersøker det marine miljø, og utgjør et av landets ledende fagmiljøer innen marinbiologi, taksonomi, økotoksikologi og tilknyttede fagområder.

Supersmolt Feed Only

SuperSmolt Feed Only er vår patenterte metode for synkron og effektiv smoltifisering. Metoden utgjør et kvalitetsmessig sjumilssteg sammenlignet med tradisjonell smoltifisering, og bidrar i dag til både lavere dødelighet og raskere vekst for fisken samt høyere inntjening for oppdretteren.
Supersmolt Feed Only

Til stede der havbruk foregår

STIM hører til på kysten. Med hovedkontor på Leknes i Lofoten og kundenære lokasjoner i Tromsø, Finnsnes Harstad, Trondheim, Måløy, Florø, Bergen og Os tilbyr vi våre produkter og tjenester til oppdrettere fra nord til sør.

Vår fremragende forskningsavdeling er samlokalisert med Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås.

STIM er for øvrig etablert i Chile, Skottland, Canada og USA.
Vi er stolt av laksen
facebook