Tel: (+47) 76 06 09 30

Foredrag fra Lofotseminaret 2023

Til deltakere på Lofotseminaret 2023; her er et gjensyn med foredragene som er godkjent for deling.

Bjørn Gillund: Stort potensial i risikobasert sykdomshåndtering

Per Anton Sæther: Vintersår - en økende utfordring

Brandon Gottsacker: Atlantic Salmon in Freshwater RAS - An Introduction to Superior Fresh

Bård Misund: Biologiske kostnader i havbruk

Camilla Bergby: Hva er riktig pris - en praktisk guide til internprising og grunnrente

Jesse Trushenski: The Need for a New Normal

John Harald Pettersen: Biologiske og økonomiske konsekvenser av Moritella viscosa

Mathias Andersen: Hva vi vet og ikke vet om smoltifisering

Kari Attramadal: Variasjon i drift av RAS og konsekvensen av ulike mikrobielle strategier

Sverri Strøm: Biosikkerhet i akvakultur - nytteverdi og konsekvenser

Olav-Andreas Ervik: Industrialisering til havs

Dag Sletmo: Reisebrev fra Chile

Ønsker du å se nærmere på foredragene til Ole Marius Farstad (Konsekvensen av optimal ernæring), Ragnhild Hanche-Olsen (Forbedret produktivitet og redusert risiko med gode bakterier) og Hans Petter Kleppen (Status for CustusMVS i kampen mot Moritella), ber foredragsholderne om at du tar kontakt direkte med dem.

Vi er stolt av laksen
facebook