Tel: (+47) 76 06 09 30

Policy for habilitet og integritet

STIMs ansatte skal utføre sine arbeidsoppgaver i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter, standarder og øvrige normative dokumenter.

STIM skal etterstrebe at alle arbeidsoppgaver, -prosesser og -metoder utføres på en slik måte at det bidrar til å sikre selskapets uavhengighet, samt beskytter vår egen og kundenes integritet.

Kontinuerlig utvikling innenfor STIMs tjenesteområder er viktig for å sikre egen habilitet og at kunder har tillit til organisasjonen.

Integritet og respekt for våre partnere er avgjørende når STIM inngår avtaler. STIM skal yte service overfor sine kunder og samarbeidspartnere.

STIM skal ikke være direkte involvert i utforming, framstilling, levering, installering, kjøp, eierskap, bruk eller vedlikehold.

STIM skal ikke være direkte involvert i design, produksjon, forsyning, installasjon, kjøp, eierskap, bruk eller vedlikehold av inspiserte objekter eller lignende konkurrerende objekter.

STIM skal i sin kommunikasjon sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Vi er stolt av laksen
facebook