Tel: (+47) 76 06 09 30
Leter du etter datablad,
pakningsvedlegg eller informasjon?

Alpha Max

Medikament for badeavlusing. Virkestoff: Deltametrin.

Pakningsvedlegg, sikkerhetsdatablad og link til Felleskatalogen

Vi er stolt av laksen
facebook