Tel: (+47) 76 06 09 30
Leter du etter datablad,
pakningsvedlegg eller informasjon?

Alpha Max

For behandling av adulte og preadulte stadier av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på atlantisk laks (Salmo salar) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Virkestoff: Deltametrin.

Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

Vi er stolt av laksen
facebook