Tel: (+47) 76 06 09 30
Leter du etter datablad,
pakningsvedlegg eller informasjon?

Benzoak vet.

Medikament for bedøvelse av fisk. Virkestoff: Benzokain.

Felleskatalogen, pakningsvedlegg og preparatomtale

Sikkerhetsdatablad

Vi er stolt av laksen
facebook