Tel: (+47) 76 06 09 30
Leter du etter datablad,
pakningsvedlegg eller informasjon?

Benzoak vet.

Anestesi og sedasjon av laks og ørret. Virkestoff: Benzokain.

Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

Vi er stolt av laksen
facebook